KolayHesapla.Net, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

KolayHesapla.Net web sitesi üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle kullanıcıların/üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) KolayHesapla.Net tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

KolayHesapla.Net bazı dönemlerde kullanıcılarına/üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

KolayHesapla.Net üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, kullanıcılarımız/üyelerimiz tarafından KolayHesapla.Net’e elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Kullanıcılarımız/Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, KolayHesapla.Net, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

KolayHesapla.Net, Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. KolayHesapla.Net tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı/üye tarafından sağlanan bilgiler veya KolayHesapla.Net üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; KolayHesapla.Net ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

KolayHesapla.Net, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.